– Partyzanci lat 1939-1945 (106 DP AK)

Urodził się 14 grudnia 1899 r. we wsi Siedliska, wówczas należącej do gminy Wielkozagórze powiatu miechowskiego. W Miechowie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 14 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.Służył m.in. w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu-DOK nr X (10) w Przemyślu. Walczył na Cytadeli we Lwowie

DROŻDŻ Antoni (1899-1993)Czytaj dalej …

Urodził się 25 maja 1902 r. w Sulisławicach. Swoją edukację rozpoczął w 1920 r. w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu ad Wisłą. Początkowo kształcił się w pracowni malarstwa, a następnie w pracowni wikliniarskiej   pod kierunkiem Jana Koszyc-Witkiewicza. Od 1926 r. studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz Architektury

WOŁKOWSKI Władysław (1902-1986)Czytaj dalej …

Kapitan Władysław Terlecki ps. Strzała; urodził się 17 grudnia 1918 r. w Odessie, w rodzinie nauczycieli. W 1919 wrócił z rodzicami do Warszawy, a następnie w 1927 zamieszkał z matką w Miechowie. Szkołę średnią ukończył w Miechowie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak na skutek wybuchu wojny przerwał studia. Od wczesnych lat

TERLECKI Władysław (1918-1944)Czytaj dalej …

Helena Olkuśnik urodziła się 8 lutego 1904 r. w Czernichowie jako córka Romana i Walerii Kosycarz. Szkołę powszechną skończyła w Czernichowie a technikum handlowe w Tarnowie. W 1930 r. poślubiła Stefana Olkuśnika i zamieszkała z mężem w Miechowie.  Pomagała mężowi w prowadzeniu sklepu mięsno-wędliniarskiego oraz wspierała go w działalności na rzecz straży

OLKUŚNIK Helena (1904-1984)Czytaj dalej …

Stefan Olkuśnik urodził się 13 sierpnia 1893 r. w Miechowie jako syn Juliana i Franciszki. Wychowaniem dzieci właściwie zajmowała się babcia Stefana Franciszka z Kajderowiczów. Kiedy tragicznie zginął jego brat Jan Stefan porzucił naukę w szkole powszechnej i musiał zająć się rodziną a także zdobyć zawód. Uzyskał zawód masarza otworzył własny sklep

OLKUŚNIK Stefan (1893-1975)Czytaj dalej …

Urodził się 21.02.1929 r. w Książu Wielkim. Jego ojciec Jan Żelaśkiewicz (14.10.1902-9.10.1939) podoficer 3. pułku ułanów w Tarnowskich Górach oddał swe życie w obronie Ojczyzny już w pierwszych tygodniach wojny. Ciężko ranny we wrześniu 1939 r. uniknął niewoli niemieckiej, ale zmarł po kilku tygodniach pod Sochaczewem. Matka Józefa – Janina Żelaśkiewicz z

ŻELAŚKIEWICZ JÓZEF (1929)Czytaj dalej …

Urodził się 25 stycznia 1926 r. w Książu Wielkim jako syn Piotra i Marianny zd. Żechowskiej Żelaśkiewiczów. Szkołę powszechną ukończył w Książu Wielkim. Dalszą naukę pobierał na tajnych kompletach. Jeszcze jako uczeń szkoły powszechnej wstąpił w szeregi ZHP. Wiosną 1941 roku został zaprzysiężony do ZWZ / AK przez ppor. Tadeusza Bożka ps. „Cedro”

ŻELAŚKIEWICZ Jerzy Michał (1926)Czytaj dalej …

Urodził się 06.12.1901 r. w Woli Krokockiej, powiat Sieradz jako syn Józefa i Wacławy (z Kościółkiewiczów) Żakowskich

Wychowywany w ubogiej i głęboko patriotycznej rodzinie ziemiańskiej, pieczętującej się herbem Jastrzębiec. Ojciec zmarł, gdy Wiesław był małym dzieckiem. Po konflikcie z nauczycielem języka rosyjskiego został relegowany z gimnazjum. Edukację kontynuował w prywatnej szkole średniej w

ŻAKOWSKI Wiesław (1901 – 1989)Czytaj dalej …

Urodził się 24.10. 1923 r. w Sosnowcu jako syn Ludwika i Wandy (z Krzemińskich) Wesołowskich

Szkołę ukończył w Sosnowcu. W lipcu 1939 r. został powołany do czynnej służby wojskowej. Zdemobilizowano go w pierwszych dniach września i wtedy udał się do swojej rodziny w Józefowie – Stefania i Jan Cybulscy zarządzali tam majątkiem ziemskim

WESOŁOWSKI Jerzy (1923 – 2015)Czytaj dalej …

Urodził się 14.02. 1919 r. w Kościejowie, powiat Miechów jako syn Stanisława i Marianny (z Musiałów) Tochowiczów.

Na początku listopada 1937 r. wstąpił jako ochotnik do 20. Pułku Piechoty w Krakowie. Po przeszkoleniu wojskowym, w marcu 1938 r., skierowany na kurs Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu, z którą 02.10.1938 r. wkroczył na

TOCHOWICZ Tadeusz (1919 – 2002)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry