– Powstańcy styczniowi

Urodził się w Tarnowie, w rodzinie Szymona, szewca, i Anieli z Komorowskich.Przed powstaniem pobierał naukę w gimnazjum, następnie terminował w warsztacie szewskim ojca w Tarnowie.Zaciągnął się do powstania i jako szeregowiec w oddziale Kurowskiego, brał udział w bitwie o Miechów 17 II 1863.Po powrocie do Galicji, po kilku dniach został aresztowany przez

DROZDOWSKI Jan ( 1844 – 1899)Czytaj dalej …

Urodzony 8 VI 1843 r. był urzędnikiem technicznym węgierskich kolei żelaznych w Częstochowie.Po wybuchu powstania styczniowego dnia 5 II 1863 r. postanowił wstąpić do oddziału partyzanckiego. Początkowo służył w plutonie kawalerii Józefa Gaszyńskiego jako podoficer. Wziął udział w bitwie o Sosnowiec pod dowództwem Teodora Cieszkowskiego. 17 lutego 1863 r. był jednym z

CHEŁMOŃSKI Maksymilian ( 1843- 1905)Czytaj dalej …

Urodzony w 1839 r. w Krakowie, jako Feliks Aleksander. Był synem Walentego Borkowskiego byłego majora Wojsk Polskich, uczestnika powstania listopadowego i Anny z Janiszewskich.

 W wieku 20 lat Feliks został wcielony do armii austriackiej. Służył  w 26. batalionie strzelców w  Krakowie. Wybuch powstania styczniowego spowodował, że wraz z 18 żołnierzami krakowskiego batalionu dołączył

BORKOWSKI Feliks (1839 – 1923)Czytaj dalej …

Urodzony 9 kwietnia 1842 r., w Krakowie przy ul. Grodzkiej 25. Syn Mikołaja Adolfa (1811-1875) i Eleonory Anieli z Cypcerów. Ojciec Adolfa Mikołaj Adolf był uznanym krakowskim aptekarzem i balneologiem oraz adiunktem przy Katedrze Chemii i Farmacji UJ.W 1837 r. zakupił od rodziny Bartlów aptekę „pod Złotą Głową”, która mieściła się przy

ALEKSANDROWICZ Adolf Leon ( 1842-??)Czytaj dalej …

Syn Karola, krakowskiego mieszczanina. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu powstania styczniowego brał udział w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r.[ Jego relacje z walk o cmentarz miechowski uwzglednił Wacław Tokarz w swojej pracy Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów ( t.II, Kraków 1914, s.181)].

Później walczył w oddziale powstańczym Komorowskiego

ADWENTOWSKI Tomasz ( 1843-1906)Czytaj dalej …

Urodził się 30 czerwca 1835 r w Krakowie. W latach 1862-1865 z przerwą powstaniową studiował rzeźbę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, jako uczeń Prof. Henryka Kossowskiego. Wraz ze swoim młodszym bratem Antonim zgłosił się do partii A. Kurowskiego w Ojcowie i wraz z nią wziął udział w bitwie miechowskiej. Szczęśliwie przeżył klęskę

KOZAKIEWICZ Piotr (1835-1893)Czytaj dalej …

Urodził się 27 maja 1838 r w Piasku w parafii Solec jako syn rymarza Antoniego i Anny z Wesołowskich.

Brał udział w powstaniu styczniowym jako żołnierz oddziału Dionizego Czachowskiego. Wzięty do niewoli rosyjskiej został skazany na zesłanie na Syberię, gdzie przebywał trzy lata.

Po powrocie z zesłania ożenił się z Honoratą z Kamińskich i

SCHABOWSKI Antoni (1838-1898)Czytaj dalej …

Urodził się 22 grudnia 1842 r. w majątku Przybyłów obwodu stanisławowskiego, jako syn Wincentego i Ludwiki zd. Łysakowskiej. Ojciec zamiłowany rolnik i zapalony myśliwy przez długie lata piastował urząd marszałka powiatowego a w czasie Powstania Listopadowego został mianowany Komisarzem Narodowym. Zenon po ukończeniu gimnazjum wyjechał do Wiednia, gdzie zapisał się na Politechnikę

DOBROWOLSKI Zenon Mieczysław Wojciech h. Leliwa (1842-1922)Czytaj dalej …

Urodził się w 1840 r. w Sobniowie. Jego rodzice gospodarowali na niewielkim majątku ziemskim. W 1863 r. studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 7 lutego tego roku przybył do obozu Apolinarego Kurowskiego. Szczęśliwie przeżył klęskę bitwy miechowskiej i udało mu się przejść granicę między zaborami w okolicach Czernej pod Krzeszowicami. Tam przenocował wraz

WILUSZ Romuald (1840-1922)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry