– walczyli

Urodził się w Płazowie jako syn Grzegorza i Marii z Żukotyńskich. Ojciec był urzędnikiem w salinach w Bochni i Niepołomicach, a w 1830 r. brał udział w walkach powstańczych.Władysław po ukończeniu gimnazjum  w Bochni został studentem Instytutu Technicznego w Krakowie, skąd z kolegami udał się do powstania. Nauczyciele Instytutu dość długo fałszowali listy obecności aby

BARABASZ Władysław (1844–1872)Czytaj dalej …

Urodzony 10.10. 1898 r., w Siedliskach obok Miechowa, w rodzinie rolnika Wojciecha i Jadwigi z Ratuchów (akt nr 380). Wiosną 1919 r. wstąpił do 3 szwadronu 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, który był formowany w Wolbromiu. Z racji postawnej budowy ciała trafił do sekcji karabinów maszynowych. Odznaczył się w trakcie walk o stację kolejową Koziatyn 27

BARANEK Franciszek (1898 – 1944)Czytaj dalej …

Urodził się 23 marca 1898 r. w Miechowie Jako syn Antoniego i Marianny Barczyńskich. Ojciec jego był kowalemi pracował we własnym zakładzie. Bolesław często pomagał ojcu w ciężkiej pracy kowala ucząc się jednocześnie tego zawodu. Szkołę powszechna skończył w Miechowie. W czasie wybuchu wielkiej wojny miał 16 lat. Już rok później wstąpił do legionów polskich

BARCZYŃSKI Bolesław (1898 – 1987)Czytaj dalej …

Urodził się w Szczepanowicach 15 lipca 1882 r. jako syn Tomasza i Marcjanny zd.  Staszkiewicz Barczyńskich. Ojciec Tomasz jako posiadacz licznych nieruchomości czerpał dochód z czynszów i dzierżaw, natomiast matka zajmowała się gospodarstwem domowym. W rodzinie były tradycje rzemieślnicze – stryj Antoni był mistrzem kowalskim, dlatego po ukończeniu szkoły powszechnej Romualda oddano do terminu do

BARCZYŃSKI Romuald (1882-1961)Czytaj dalej …

Służył w 13 pułku ułanów w korpusie gen. bryg. Antoniego Giełguda, potem w korpusie gen. dyw. Henryka Dembińskiego. W grudniu 1831 r. organizował siłę zbrojną w Miechowie, z którą wycofał się do Warszawy. Otrzymał dyplom „dobrze zasłużonego ojczyźnie”, a 5 IX 1831 r. Krzyż Złoty Virtuti Militari nr 2315.

Źródła:

Dokumenty Sztabu Głównego WP z 1831 r

BARCZYŃSKI Włodzimierz (?)Czytaj dalej …

Urodził się w 1839 r. w Samborze. W młodości pracował jako urzędnik (dietariusz konceptualny). Wraz z wybuchem powstania 1863 r. zaciągnął się do obozu Apolinarego Kurowskiego w Ojcowie, później służył u Aleksandra Krukowieckiego. Był uczestnikiem bitwy miechowskiej 17 lutego 1863 r. Jak również bitwy pod Glanowem, gdzie odniósł rany.Po powstaniu styczniowym mieszkał w Sanoku, gdzie

BEM Franciszek (1839 – 1912)Czytaj dalej …

Urodzony 5.02.1843 r. Był synem Franciszka Bielikiewicza, szlachcica, katolika, przed powstaniem był rzekomo studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie jest jednak wymieniany w Corpus studiosorum). Wraz z 13 poddanymi austriackimi i jednym francuskim przekroczył granicę Królestwa Polskiego.  Walczył w powstaniu styczniowym i brał udział w bitwach pod Miechowem, Małogoszczą i Pieskową Skałą, został ranny i wzięty do

BIELIKIEWICZ Ignacy (1842 – 1893)Czytaj dalej …

Urodzony w 1844  r. w Krzeszowicach. Był czeladnikiem krawieckim. Służył jako podoficer w oddziale Kurowskiego i walczył w bitwie miechowskiej, później u walczył u Mossakowskiego pod Golczewicami i Myszkowem. W oddziale Chmieleńskiego stoczył bitwy pod Janowem i Przyrowem, następnie walczył pod Chwałowicami w oddziale Waligórskiego. W roku 1864 walczył partii Stadnickiego. Wzięty do niewoli pod

BOGACKI (BOGUCKI) Walenty vel KALEMBA (KALĘBA) Tomasz (1844 – 1913)Czytaj dalej …

Urodził się 14.11.1926 r. w Witowicach w powiecie miechowskim jako syn Piotra i Katarzyny Bogackich.

Podczas okupacji, jako uczeń tajnych kompletów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Miechowie został zaprzysiężony do Organizacji Zbrojnej „Racławice” w maju 1942 r. przyjmując pseudonim „Śmiały”. W sierpniu 1942 r. został włączony do charsznickiej placówki AK dowodzonej przez Juliusza Nowaka ps. „Babinicz”. W lipcu 1944 r. oddział

BOGACKI Leopold (1926 – 2004)Czytaj dalej …

Urodził się 4 maja 1911 r. w Szydłowie koło Chmielnika jako syn Michała i Anny zd. Arendarskiej, której głównym źródłem dochodu była praca na roli. Szkołę powszechną ukończył w Szydłowie, natomiast dalszą naukę odbywał w Gimnazjum im. Czackiego w Krzemieńcu na Wołyniu. W 1933 został przyjęty do Szkoły Muzyczne w Kielcach. Po jej ukończeniu został

CELEJEWSKI Stanisław (1911-1984)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry