– Walczący 1939-1945

Urodził się w Miechowie 22 stycznia 1925 r. Szkołę powszechną ukończył w Miechowie i z powodu wybuchu wojny nie mógł kontynuować nauki. Pracował u ojca w handlu co pozwalało mu legalnie kontaktować się z wieloma ludźmi. Wykorzystał to wstępując w szeregi najpierw ZWZ, a potem Armii Krajowej do placówki „Mewa” przyjmując pseudonim

NIKLEWICZ Henryk (1925-1991)Czytaj dalej …

Urodziła się 18 kwietnia 1908 roku w Kielcach jako córka Józefa i Antoniny Banasików. Zdobyła średnie wykształcenie i wyszła za mąż za Mieczysława Daneckiego, pracującego jako telegrafista w komendzie powiatowej Poczty Polskiej. Mieli jedną córkę. Po wybuchu wojny Mieczysław Danecki nie podjął pracy w organizowanej przez władze okupacyjne policji, co motywował złym

DANECKA Stanisława (1908-1943)Czytaj dalej …

Urodził się w 1912 r. w Kozłowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom prowadzić  gospodarstwo rolne. Służbę wojskową odbył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Zmobilizowany w obliczu zbliżającej się wojny odbył szczęśliwie kampanię wrześniową, uniknął niewoli i powrócił do rodzinnego Kozłowa.

Był jednym z pierwszych członków Służby Zwycięstwa Polski – Związku walki Zbrojnej formującej

KWIECIEŃ Stefan (1912-2009)Czytaj dalej …

Urodził się 7 VII 1892 w Rędzinach Zbigalskich w rodzinie stolarza Franciszka Tomzy i Józefy z d. Zegan. Jako 15 letni chłopiec przekradł się przez zieloną granicę do Galicji i w Krakowie poszukiwał Pracy. Znalazł w końcu zatrudnienie i pracował w charakterze magazyniera. We wrześniu 1914 r. wstąpił do formowanych w Krakowie

TOMZA Henryk (1892-1997)Czytaj dalej …

Urodził się w Kielcach jako syn Bolesława h. Syrokomla i Ewy z domu Szczęsnowicz h. Jastrzębiec ( z Gór Miechowskich). Był najstarszym synem z ośmiorga rodzeństwa (miał trzech braci i cztery siostry). Kształcił się w Kielcach a ponieważ wykazywał talent plastyczny dalszą naukę kontynuował w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie. W międzyczasie

WOJNIŁŁOWICZ Marian (1898-1946)Czytaj dalej …

Urodził się 4 maja 1911 r. w Szydłowie koło Chmielnika jako syn Michała i Anny zd. Arendarskiej, której głównym źródłem dochodu była praca na roli. Szkołę powszechną ukończył w Szydłowie, natomiast dalszą naukę odbywał w Gimnazjum im. Czackiego w Krzemieńcu na Wołyniu. W 1933 został przyjęty do Szkoły Muzyczne w Kielcach. Po

CELEJEWSKI Stanisław (1911-1984)Czytaj dalej …

Urodził się 6 kwietnia 1924 r. w Kalinie Lisiniec jako syn Piotra i Wiktorii z domu Stobierskiej.Miał dwóch starszych braci: Stanisława i Władysława, oraz młodszego józefa.Szkołę podstawową ukończył w Kalinie Wielkiej i 1 wrzesnia 1939 r rozpoczął naukę w szkole średniej  w Miechowie, niestety wybuch wojny pokrzyżował szkolne plany.W czasie wojny był

NOWAK Marian (1924-1981)Czytaj dalej …

Urodził się 14 grudnia 1899 r. w Siedliskach wówczas należącej do gminy Wielkozagórze powiatu miechowskiego. W Miechowie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 14 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.Służył m.in. w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu-DOK nr X (10) w Przemyślu. Walczył na Cytadeli we Lwowie w

DROŻDŻ Antoni (1899-1993)Czytaj dalej …

Aleksander Rudy urodził się 14 kwietnia 1914 r. w Sławicach w powiecie miechowskim jako syn Franciszka miejscowego rolnika. Posiadał zdolności plastyczne i interesował się lotnictwem. Dzięki wytrwałości w swoich zainteresowaniach udało mu się ukończyć szkołę pilotów w Dęblinie. Dodatkowo jako uzdolniony pilot ukończył kursy akrobacji lotniczej.Służbę w wojsku rozpoczął w 123 Eskadrze

RUDKOWSKI (RUDY) Aleksander (1914 – 2001)Czytaj dalej …

Urodził się 25 maja 1902 r. w Sulisławicach. Swoją edukację rozpoczął w 1920 r. w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu ad Wisłą. Początkowo kształcił się w pracowni malarstwa, a następnie w pracowni wikliniarskiej   pod kierunkiem Jana Koszyc-Witkiewicza. Od 1926 r. studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz Architektury

WOŁKOWSKI Władysław (1902-1986)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry