– Walczący 1939-1945

Julian Stanik urodził się 30grudnia 1899 r. w Chorzowie. Ojciec jego Jan był palaczem w kopalni „Matylda”,  a matka Maria z Tomkiewczów zajmowała się gospodarstwem domowym.Julian ukończył szkołę powszechną i gimnazjum w Chorzowie i w 1919 r uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku został powołany do Wojska Polskiego, w którym po

STANIK Julian (1899-1961)Czytaj dalej …

Urodził się 10 kwietnia 1919 r. w Miechowie w rodzinie utrzymującej się z rolnictwa. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Miechowie chociaż egzamin maturalny zdawał eksternistycznie w Krakowie. W czasie wybuchu II wojny światowej był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy w Krakowie. Jako młody podchorąży wziął udział w walkach we wrześniu 1939 r

BANACH Edward (1919-2000)Czytaj dalej …

Mieczysław Danecki Urodził się 21 grudnia 1910 r w Poświętnym koło Zambrowa.Do Miechowa przybył do Pracy w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej i pracował tu Jako radiotelegrafista. Osiadł na stałe w Miechowie i wstąpił w związek małżeński ze Stanisławą Banasik.Po zajęciu Miechowa przez Niemców nie zgłosił się do pracy w policji, ale wraz

DANECKI Mieczysław (1910-1962)Czytaj dalej …

Juliusz Nowak urodził się 10 kwietnia 1920 roku  w Witowicach. Ukończył szkołę podoficerską dla małoletnich. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Następnie wrócił do rodzinnego domu, gdzie rozpoczął konspirację w ramach POZ (Polska Organizacja Zbrojna) „Racławice” został komendantem na powiat miechowski przyjmując pseudonim Babinicz. W 1940-1943 Juliusz wraz ze swoim bratem

NOWAK Juliusz (1920-1986)Czytaj dalej …

Urodził się w Miechowie 6 czerwca 1921. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum został przyjęty do liceum gdzie otrzymał świadectwo maturalne.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych został przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna przekreśliła jego plany i został urzędnikiem w miechowskim magistracie.

W 1942 r. został zaprzysiężony jako żołnierz przekształconej z ZWZ Armii

KWIATEK Leszek (1921-2000)Czytaj dalej …

Ferdynand Gołąb, syn Stanisława i Katarzyny z Gawronów urodził się 16 stycznia 1899 r. w Jaworznej (obecnie gm. Laskowa) w parafii Ujanowice. Do Wojska Polskiego wstąpił jako ochotnik dnia 1.03.1919 r. Przez cały okres trwania wojny polsko-bolszewickiej walczył w 144 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem

GOŁĄB Ferdynand (1899-1980)Czytaj dalej …

Jerzy Piotr Drożdż urodził się 1 sierpnia 1931 roku w Strzeżowie. Rodzicami Jerzego byli Antoni i Maria Drożdż z d. Król. Po urodzeniu mieszkał z rodziną w Strzeżowie, następnie w Wielkiej Wsi koło Książa Wielkiego a od 1933 roku w Miechowie. Początkowo w kamienicy przy miechowskim rynku (na odcinku miedzy kościołem a

DROŻDŻ Jerzy Piotr (1931-2023)Czytaj dalej …

Urodził się w Miechowie 22 stycznia 1925 r. Szkołę powszechną ukończył w Miechowie i z powodu wybuchu wojny nie mógł kontynuować nauki. Pracował u ojca w handlu co pozwalało mu legalnie kontaktować się z wieloma ludźmi. Wykorzystał to wstępując w szeregi najpierw ZWZ, a potem Armii Krajowej do placówki „Mewa” przyjmując pseudonim

NIKLEWICZ Henryk (1925-1991)Czytaj dalej …

Urodziła się 18 kwietnia 1908 roku w Kielcach jako córka Józefa i Antoniny Banasików. Zdobyła średnie wykształcenie i wyszła za mąż za Mieczysława Daneckiego, pracującego jako telegrafista w komendzie powiatowej Poczty Polskiej. Mieli jedną córkę. Po wybuchu wojny Mieczysław Danecki nie podjął pracy w organizowanej przez władze okupacyjne policji, co motywował złym

DANECKA Stanisława (1908-1943)Czytaj dalej …

Urodził się w 1912 r. w Kozłowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom prowadzić  gospodarstwo rolne. Służbę wojskową odbył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Zmobilizowany w obliczu zbliżającej się wojny odbył szczęśliwie kampanię wrześniową, uniknął niewoli i powrócił do rodzinnego Kozłowa.

Był jednym z pierwszych członków Służby Zwycięstwa Polski – Związku walki Zbrojnej formującej

KWIECIEŃ Stefan (1912-2009)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry