– Bez kategorii

Urodził się 10 kwietnia 1919 r. w Miechowie w rodzinie utrzymującej się z rolnictwa. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Miechowie chociaż egzamin maturalny zdawał eksternistycznie w Krakowie. W czasie wybuchu II wojny światowej był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy w Krakowie. Jako młody podchorąży wziął udział w walkach we wrześniu 1939 r

BANACH Edward (1919-2000)Czytaj dalej …

Syn Karola, krakowskiego mieszczanina. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu powstania styczniowego brał udział w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r.[ Jego relacje z walk o cmentarz miechowski uwzglednił Wacław Tokarz w swojej pracy Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów ( t.II, Kraków 1914, s.181)].

Później walczył w oddziale powstańczym Komorowskiego

ADWENTOWSKI Tomasz ( 1843-1906)Czytaj dalej …

Urodził się w Kielcach jako syn Bolesława h. Syrokomla i Ewy z domu Szczęsnowicz h. Jastrzębiec ( z Gór Miechowskich). Był najstarszym synem z ośmiorga rodzeństwa (miał trzech braci i cztery siostry). Kształcił się w Kielcach a ponieważ wykazywał talent plastyczny dalszą naukę kontynuował w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie. W międzyczasie

WOJNIŁŁOWICZ Marian (1898-1946)Czytaj dalej …

Urodził się 4 maja 1911 r. w Szydłowie koło Chmielnika jako syn Michała i Anny zd. Arendarskiej, której głównym źródłem dochodu była praca na roli. Szkołę powszechną ukończył w Szydłowie, natomiast dalszą naukę odbywał w Gimnazjum im. Czackiego w Krzemieńcu na Wołyniu. W 1933 został przyjęty do Szkoły Muzyczne w Kielcach. Po

CELEJEWSKI Stanisław (1911-1984)Czytaj dalej …

Urodził się w miejscowości w Ratzersdorf w Austrii.w 1838 r. Był synem Ignacego i Roży Kahane. Rodzina sprowadziła się do Sanoka w latach 40. XIX w., gdzie ojciec Filipa zatrudniony został na posadzie lekarza miejskiego a później powiatowego.W styczniu 1863 r. Filip, który był urzędnikiem udaje się do powstania. Przez Kraków dociera

KAHANE Filip Sanbra (1838-1915)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry