– CELEJEWSKI Stanisław (1911-1984)

Urodził się 4 maja 1911 r. w Szydłowie koło Chmielnika jako syn Michała i Anny zd. Arendarskiej, której głównym źródłem dochodu była praca na roli. Szkołę powszechną ukończył w Szydłowie, natomiast dalszą naukę odbywał w Gimnazjum im. Czackiego w Krzemieńcu na Wołyniu. W 1933 został przyjęty do Szkoły Muzyczne w Kielcach. Po jej ukończeniu został powołany do odbycia służby wojskowej (1937). Ukończył w wojsku szkołę podchorążych i został przeniesiony do 3 pułku legionów do Jarosławia. Po odbyciu służby wojskowej został zatrudniony w charakterze organisty w parafii w Sułoszowej.
30 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i wcielony do 79 Batalionu Kadry Zapasowej w Tarnowie. Od 3 września brał już czynny udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w Tarnowie, Rzeszowie, Dębicy Lwowie. W czasie obrony Lwowa został ranny – leczono go w szpitalu w Tarnopolu. W listopadzie 1939 r. został internowany przez armię rosyjską i wywieziony za Ural. Tam w obozach jenieckich przebywał do 30 sierpnia 1941 r. Po agresji Niemiec na Rosję Sowiecką generał Władysław Anders uzyskał możliwość organizowania Polskiego Wojska. Stanisław Celejewski wraz z towarzyszami został wcielony do 5  Kresowej Dywizji Piechoty i przez Iran i Irak dostali się do Palestyny, a stamtąd wyekspediowano ich do Włoch. W 1944 r. został wcielony do 9 lekkiej Kompanii Sanitarnej I Pułku Ułanów Krechowieckich i z nim przeszedł cały szlak bojowy przez Monte Cassino, Loreto, Ankonę, Rimini aż do Bolonii. Po zakończeniu działań wojennych wraz z oddziałem przybył do Wielkiej Brytanii.
Za udział w walkach z Niemcami został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, Medalem Wojska Polskiego, Gwiazdą Włoską, Gwiazdą Brytyjską oraz Krzyżem za Wyzwolenie Loreto.
W 1948 r. postanowił powrócić do Polski. Spotkał się tu z wieloma szykanami ze strony pracowników Urzędu Bezpieczeństwa.
Został zatrudniony w charakterze organisty w Kościele parafialnym w Gołczy, gdzie pracował do końca życia.
Zmarł 17 stycznia 1984 r. nie doczekawszy się renty wojennej o którą starał się od momentu powrotu do kraju.

Źródło: Biogram opracowany przez syna Leona Celejewskiego

WB

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry