– Legioniści 1914-1918

Urodził się 19 grudnia 1892 r. w Rzeżuśni. Jak czytamy w kwestionariuszu zachowanym w Centralnym Archiwum Wojskowym jako 22 letni młodzieniec 14 sierpnia 1914 r. wstąpił w Miechowie do Legionów Polskich. W listopadzie 1914 r. wziął udział w słynnym manewrze ulińskim kiedy to żołnierze Legionów pod wodzą Józefa Piłsudskiego przemknęli się pomiedzy

ŻABA Tomasz (1892-1964)Czytaj dalej …

Urodził się 7 VII 1892 w Rędzinach Zbigalskich w rodzinie stolarza Franciszka Tomzy i Józefy z d. Zegan. Jako 15 letni chłopiec przekradł się przez zieloną granicę do Galicji i w Krakowie poszukiwał Pracy. Znalazł w końcu zatrudnienie i pracował w charakterze magazyniera. We wrześniu 1914 r. wstąpił do formowanych w Krakowie

TOMZA Henryk (1892-1997)Czytaj dalej …

Urodził się 14 grudnia 1899 r. we wsi Siedliska, wówczas należącej do gminy Wielkozagórze powiatu miechowskiego. W Miechowie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 14 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.Służył m.in. w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu-DOK nr X (10) w Przemyślu. Walczył na Cytadeli we Lwowie

DROŻDŻ Antoni (1899-1993)Czytaj dalej …

Urodził się w Zagórowej w kwietniu 1900 r. jako syn Jana i Małgorzaty z Głowackich.  W 1915 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Sulisławic.

W czasie wielkiej wojny jako ochotnik wstąpił do Legionów i służył jako żołnierz w formacji pociągów pancernych. Brał udział w walkach poc. pancernego „Piłsudczyk” na Litwie. Podczas walk

KMITA Jan (1900-1985)Czytaj dalej …

Urodził się 6 IX 1892 r. w Skrzeszowicach w rodzinie ziemiańskiej. Był jednym z trzech synów Bogusława i Heleny z Czarnomskich. Po złożeniu matury w 1909 r. w Krakowie studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Wiedniu, którą ukończył eksternistycznie w 1917 r., a także w tamtejszej Akademii Handlowej. 4 VIII 1914 r. w Skrzeszowicach dołączył do pierwszego patrolu strzeleckiego Władysława Prażmowskiego „Beliny”. Jako „Dzik” walczył w plutonie jazdy, który bardzo szybko przekształcił

KLESZCZYŃSKI Edward (1909-1984)Czytaj dalej …

Słuszniak Adolf

Urodzony 9.01.1894 r. w Szreniawie (powiat Miechów), w rodzinie chłopskiej Łukasza i Pauliny z Muchów. Rzymskokatolickiego wyznania.

10 sierpnia 1914 r. zgłosił się do oddziałów strzeleckich i został przydzielony 2 pułku piechoty. 1 listopada 1914 r. przydzielony do 2 szwadronu ułanów pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunina-Wąsowicza, z którym to szwadronem przeszedł kampanię karpacką

SŁUSZNIAK Adolf (1894 – 1925) ps. „Zawojski Aleksander”Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry