– KUŁAKOWSKI Stanisław (1896 – 1971)

Urodziła się 2 maja 1896 r. w Kamieńczycach jako syn Ksawerego i Józefy Bańbułów. W wieku 18 lat wstąpił do 2 kompanii strzeleckiej z którą przybył do Miechowa. Z racji obawy o ewentualne represje władz zaborczych w stosunku do rodziny przyjął nazwisko Kułakowski i nim posługiwał się już do końca życia. Dowódcą jego był Stanisław Tessaro ps. Zosik. Wraz ze swoją jednostką przeszedł jej szlak bojowy. 20 listopada znalazł się w szeregach 2 szwadronu 2 pułku ułanów II Brygady Legionów Polskich. 13 czerwca 1915 r. był uczestnikiem słynnej szarży ułańskiej pod Rokitną. Po odmówieniu złożenia przysięgi na wierność kajzerowi został wraz z wielu innymi internowany w Szczypiórnie. Później służył w komendzie miasta Kielc, a następnie w 2 szwadronie  szkolnym 2 pułku Strzelców Granicznych.
Jako ochotnik wraz ze swoją jednostką (21 pułk ułanów) wziął udział w III powstaniu śląskim..
Zamieszkał w Miechowie i pracował jako robotnik przy budowie kolei Kraków – Tunel, a później na kolei wąskotorowej w Miechowie. Po II wojnie światowej pracował w Rejonie Dróg Publicznych w Miechowie.
Pięciokrotnie ranny w czasie działań wojennych został odznaczony Krzyżem Walecznych z okuciem, Krzyżem Rokitna oraz Krzyżem Niepodległości.

WB

Źródło:

  1. Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej,
  2. Dokumenty rodzinne,
  3. Boje Legionów Polskich – szarża pod Rokitną, Piotrków 1916,
  4. Goniec Legionów Polskich – dziennik rozporządzeń Legionów Polskich nr 10

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry