– TERLECKI Władysław (1918-1944)

Kapitan Władysław Terlecki ps. Strzała; urodził się 17 grudnia 1918 r. w Odessie, w rodzinie nauczycieli. W 1919 wrócił z rodzicami do Warszawy, a następnie w 1927 zamieszkał z matką w Miechowie. Szkołę średnią ukończył w Miechowie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak na skutek wybuchu wojny przerwał studia. Od wczesnych lat działał w ZHP. Rozkazem z 10 października 1937 r. Naczelnika ZHP został mianowany podharcmistrzem Hufca w Miechowie. Działał w tajnym harcerstwie, zorganizował drużyny Szarych Szeregów w Miechowie, Słomnikach i Charsznicy. W 1939 wstąpił do ZWZ /AK, ukończył konspiracyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty. Pełnił funkcję adiutanta Komendanta Obwodu AK „Mech / Magdalena”, a następnie oficera broni w Obwodzie, był także adiutantem dowódcy dywersji „Dominiki-Marii”. Na własną prośbę „Strzała” przeszedł z grupy łączności do oddziału leśnego.
Zginął 9 czerwca 1944 r., w walce z żandarmerią na dworcu kolejki wąskotorowej w Miechowie, ranny w czasie ucieczki został przez Niemców dobity. Pochowany jest na cmentarzu w Miechowie.

Odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, 1 lipca 1949 r. został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Za Zasługi dla ZHP z Mieczami.

WB

Źródła:

  1. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK „Maria” w walce t. II Kryptonim „Michał”-„Maria” (1943-VI.1944) Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK „Maria” w walce t. II Kryptonim „Michał”-„Maria” (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
  4. Józef Guzik; Działacze i partyzanci ziemi miechowskiej 1939-1945; ZBoWiD Koło Gminne Wawrzeńczyce; Wawrzeńczyce 1983
  5. Jerzy Michał Żelaśkiewicz; Znad Nidzicy w świat. Wspomnienia; Warszawa 2008
  6. Józef Guzik; Działacze i partyzanci ziemi miechowskiej 1939-1945; ZBoWiD Koło Gminne Wawrzeńczyce; Wawrzeńczyce 1983
  7. Antoni Iglewski; „PONAR” Wspomnienia z lat 1939-1945; Brześć Kujawski 2012
  8. Łukasz Grzywacz-Świtalski; Z walka na Podkarpaciu; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1971

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry