– Partyzanci lat 1939-1945 (106 DP AK)

Urodził się w Miechowie 22 stycznia 1925 r. Szkołę powszechną ukończył w Miechowie i z powodu wybuchu wojny nie mógł kontynuować nauki. Pracował u ojca w handlu co pozwalało mu legalnie kontaktować się z wieloma ludźmi. Wykorzystał to wstępując w szeregi najpierw ZWZ, a potem Armii Krajowej do placówki „Mewa” przyjmując pseudonim

NIKLEWICZ Henryk (1925-1991)Czytaj dalej …

Urodziła się 18 kwietnia 1908 roku w Kielcach jako córka Józefa i Antoniny Banasików. Zdobyła średnie wykształcenie i wyszła za mąż za Mieczysława Daneckiego, pracującego jako telegrafista w komendzie powiatowej Poczty Polskiej. Mieli jedną córkę. Po wybuchu wojny Mieczysław Danecki nie podjął pracy w organizowanej przez władze okupacyjne policji, co motywował złym

DANECKA Stanisława (1908-1943)Czytaj dalej …

Urodził się w 1912 r. w Kozłowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom prowadzić  gospodarstwo rolne. Służbę wojskową odbył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Zmobilizowany w obliczu zbliżającej się wojny odbył szczęśliwie kampanię wrześniową, uniknął niewoli i powrócił do rodzinnego Kozłowa.

Był jednym z pierwszych członków Służby Zwycięstwa Polski – Związku walki Zbrojnej formującej

KWIECIEŃ Stefan (1912-2009)Czytaj dalej …

Urodził się w Kielcach jako syn Bolesława h. Syrokomla i Ewy z domu Szczęsnowicz h. Jastrzębiec ( z Gór Miechowskich). Był najstarszym synem z ośmiorga rodzeństwa (miał trzech braci i cztery siostry). Kształcił się w Kielcach a ponieważ wykazywał talent plastyczny dalszą naukę kontynuował w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie. W międzyczasie

WOJNIŁŁOWICZ Marian (1898-1946)Czytaj dalej …

Urodził się 6 kwietnia 1924 r. w Kalinie Lisiniec jako syn Piotra i Wiktorii z domu Stobierskiej.Miał dwóch starszych braci: Stanisława i Władysława, oraz młodszego józefa.Szkołę podstawową ukończył w Kalinie Wielkiej i 1 wrzesnia 1939 r rozpoczął naukę w szkole średniej  w Miechowie, niestety wybuch wojny pokrzyżował szkolne plany.W czasie wojny był

NOWAK Marian (1924-1981)Czytaj dalej …

Urodził się 14 grudnia 1899 r. w Siedliskach wówczas należącej do gminy Wielkozagórze powiatu miechowskiego. W Miechowie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 14 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.Służył m.in. w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu-DOK nr X (10) w Przemyślu. Walczył na Cytadeli we Lwowie w

DROŻDŻ Antoni (1899-1993)Czytaj dalej …

Urodził się 25 maja 1902 r. w Sulisławicach. Swoją edukację rozpoczął w 1920 r. w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu ad Wisłą. Początkowo kształcił się w pracowni malarstwa, a następnie w pracowni wikliniarskiej   pod kierunkiem Jana Koszyc-Witkiewicza. Od 1926 r. studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz Architektury

WOŁKOWSKI Władysław (1902-1986)Czytaj dalej …

Kapitan Władysław Terlecki ps. Strzała; urodził się 17 grudnia 1918 r. w Odessie, w rodzinie nauczycieli. W 1919 wrócił z rodzicami do Warszawy, a następnie w 1927 zamieszkał z matką w Miechowie. Szkołę średnią ukończył w Miechowie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak na skutek wybuchu wojny przerwał studia. Od wczesnych lat

TERLECKI Władysław (1918-1944)Czytaj dalej …

Helena Olkuśnik urodziła się 8 lutego 1904 r. w Czernichowie jako córka Romana i Walerii Kosycarz. Szkołę powszechną skończyła w Czernichowie a technikum handlowe w Tarnowie. W 1930 r. poślubiła Stefana Olkuśnika i zamieszkała z mężem w Miechowie.  Pomagała mężowi w prowadzeniu sklepu mięsno-wędliniarskiego oraz wspierała go w działalności na rzecz straży

OLKUŚNIK Helena (1904-1984)Czytaj dalej …

Stefan Olkuśnik urodził się 13 sierpnia 1893 r. w Miechowie jako syn Juliana i Franciszki. Wychowaniem dzieci właściwie zajmowała się babcia Stefana Franciszka z Kajderowiczów. Kiedy tragicznie zginął jego brat Jan Stefan porzucił naukę w szkole powszechnej i musiał zająć się rodziną a także zdobyć zawód. Uzyskał zawód masarza otworzył własny sklep

OLKUŚNIK Stefan (1893-1984)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry