– ADWENTOWSKI Tomasz ( 1843-1906)

Syn Karola, krakowskiego mieszczanina. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu powstania styczniowego brał udział w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r.[ Jego relacje z walk o cmentarz miechowski uwzglednił Wacław Tokarz w swojej pracy Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów ( t.II, Kraków 1914, s.181)].

Później walczył w oddziale powstańczym Komorowskiego w stopniu porucznika.
Po bitwie pod Starą Wsią, w dniu 6/18 stycznia 1864 r. dostał się do niewoli. Ostatniego marca 1864 r. został wysłany z Warszawy do Pskowa. Następnie sądzony był we Włodzimierzu i skazany na 4 lata ciężkich robót w zakładach.
Jak sugeruje prasa galicyjska został zwolniony dzięki wstawiennictwu księdza Ruczki w 1865 r.
Po powrocie z zesłania pracował jako drogomistrz – elew budownictwa w Tarnopolu.
Był żonaty z Emilią z Krystów z którą miał syna Karola, później znanego Chemika, dyrektora Szkoły Realnej w Tarnobrzegu.

Zmarł w podkrakowskich Dębnikach 21 kwietnia 1906 r. i został pochowany na cmentarzu Rakowickim.

MF

Źródła:

  1. Tokarz W., Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów,  t.II, Kraków 1914, s.181
  2. Wykaz studentów UJ z lat 60. I 70. XIX w., którzy uczestniczyli w bitwie miechowskiej [w:] Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec Powstania Styczniowego ,red. A. Zięba, Kraków 2013, s.37
  3. Adwentowski Karol [w:] Szwedo B., Wpisani w historię miasta. Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, T.II, Tarnobrzeg 2015.
  4. Micińska M., Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004, s.8-9.
  5. Cmentarz Rakowicki strona internetowa: cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/spisRakow.html [tam informacja: 4. Adwentowski Tomasz(ok. 1843-1906), inżynier, porucznik w powstaniu 1863/4r., kw. Ra]

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry