– ALEKSANDROWICZ Adolf Leon ( 1842-??)

Urodzony 9 kwietnia 1842 r., w Krakowie przy ul. Grodzkiej 25. Syn Mikołaja Adolfa (1811-1875) i Eleonory Anieli z Cypcerów. Ojciec Adolfa Mikołaj Adolf był uznanym krakowskim aptekarzem i balneologiem oraz adiunktem przy Katedrze Chemii i Farmacji UJ.
W 1837 r. zakupił od rodziny Bartlów aptekę „pod Złotą Głową”, która mieściła się przy ul. Grodzkiej 25 w Krakowie (obecnie Rynek Główny 13). W tej kamienicy przyszedł na świat Adolf Leon Aleksandrowicz. W młodym wieku odbył on praktykę zawodową w aptece swojego ojca, gdzie uzyskał stopień podaptekarza.
Po wybuchu powstania styczniowego rodzina Aleksandrowiczów czynnie zaangażowała się w powstanie : Mikołaj Adolf był członkiem Ławy Głównej Krakowskiej, a w powstaniu styczniowym naczelnikiem miasta Krakowa, zaś jego żona Eleonora Aniela działała aktywnie w Komitecie Niewiast Polskich, organizując pomoc szpitalną dla powstańców.
Patriotyczna działalność Aleksandrowiczów nie uszła uwadze władz austriackich, które aresztowały małżonków a następnie osadziły w więzieniu w Ołomuńcu. Młodszy z Aleksandrowiczów czynnie uczestniczył w tragicznej w skutkach wyprawie Apolinarego Kurowskiego na Miechów 17 lutego 1863r.
W czasie pobytu ojca w więzieniu młody Adolf  wspomagany przez profesora Sawiczewskiego prowadził w zastępstwie aptekę.
Po przerwie spowodowanej zaangażowaniem w powstanie styczniowe odbył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, kończąc je w 1868 r., ze stopniem magistra farmacji. Od 1872 r. do 1875 r., samodzielnie prowadził aptekę „pod Złotą Głową”. 

MF

Źródła:

  1. Urbanik Monika, Apteki też mają swoje źródła, Gazeta Uniwersytecka nr 4/2016 (94), s. 19-20.
  2. Urbanik Monika, 70 lat krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Kraków 2018.
  3. Typek Joanna, Bilek Maciej, Sylwetki Farmaceutów – Uczestników Powstania Styczniowego, Farmacja Krakowska,Rok VII, Nr 3, 2004.

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry