– walczyli

Urodzony w 1844  r. w Krzeszowicach. Był czeladnikiem krawieckim. Służył jako podoficer w oddziale Kurowskiego i walczył w bitwie miechowskiej, później u walczył u Mossakowskiego pod Golczewicami i Myszkowem. W oddziale Chmieleńskiego stoczył bitwy pod Janowem i Przyrowem, następnie walczył pod Chwałowicami w oddziale Waligórskiego. W roku 1864 walczył partii Stadnickiego. Wzięty do niewoli pod

BOGACKI (BOGUCKI) Walenty vel KALEMBA (KALĘBA) Tomasz (1844 – 1913)Czytaj dalej …

Urodził się 14.11.1926 r. w Witowicach w powiecie miechowskim jako syn Piotra i Katarzyny Bogackich.

Podczas okupacji, jako uczeń tajnych kompletów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Miechowie został zaprzysiężony do Organizacji Zbrojnej „Racławice” w maju 1942 r. przyjmując pseudonim „Śmiały”. W sierpniu 1942 r. został włączony do charsznickiej placówki AK dowodzonej przez Juliusza Nowaka ps. „Babinicz”. W lipcu 1944 r. oddział

BOGACKI Leopold (1926 – 2004)Czytaj dalej …

Urodzony w 1839 r. w Krakowie, jako Feliks Aleksander. Był synem Walentego Borkowskiego byłego majora Wojsk Polskich, uczestnika powstania listopadowego i Anny z Janiszewskich.

 W wieku 20 lat Feliks został wcielony do armii austriackiej. Służył  w 26. batalionie strzelców w  Krakowie. Wybuch powstania styczniowego spowodował, że wraz z 18 żołnierzami krakowskiego batalionu dołączył do zgrupowania Apolinarego

BORKOWSKI Feliks (1839 – 1923)Czytaj dalej …

Urodził się 4 maja 1911 r. w Szydłowie koło Chmielnika jako syn Michała i Anny zd. Arendarskiej, której głównym źródłem dochodu była praca na roli. Szkołę powszechną ukończył w Szydłowie, natomiast dalszą naukę odbywał w Gimnazjum im. Czackiego w Krzemieńcu na Wołyniu. W 1933 został przyjęty do Szkoły Muzyczne w Kielcach. Po jej ukończeniu został

CELEJEWSKI Stanisław (1911-1984)Czytaj dalej …

Urodzony 8 VI 1843 r. był urzędnikiem technicznym węgierskich kolei żelaznych w Częstochowie.Po wybuchu powstania styczniowego dnia 5 II 1863 r. postanowił wstąpić do oddziału partyzanckiego. Początkowo służył w plutonie kawalerii Józefa Gaszyńskiego jako podoficer. Wziął udział w bitwie o Sosnowiec pod dowództwem Teodora Cieszkowskiego. 17 lutego 1863 r. był jednym z kawalerzystów walczących na

CHEŁMOŃSKI Maksymilian ( 1843- 1905)Czytaj dalej …

Urodzony 18 września 1897 r. w Miechowie w rodzinie Stanisława i Julianny z Idzików.

Będąc najmłodszym synem Cholewów, w listopadzie 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do 5 Batalionu Strzelców Olkuskich w Olkuszu. Po przeszkoleniu wojskowym otrzymał stopień kaprala. Dnia 3 stycznia 1919 r. ze swoją jednostką wojskową doszedł pod Grudek Jagielloński. W maju 1919 r

CHOLEWA Stanisław (1897 – 1983)Czytaj dalej …

Urodzony 05.02.1844  r. w Samborze. Jego ojciec Ferdynand był oficjalistą w tamtejszym sądzie okręgowym. Wybuch powstania styczniowego w 1863 r. spowodował, że Roman, wówczas uczeń VI klasy gimnazjum w Drohobyczu, pod pozorem wyjazdu do dziadka, porzucił naukę i udał się do obozu powstańczego w Ojcowie. Tam znalazł się w I Rocie pułku „Żuawów Śmierci” Francoisa

DALLMAJER Roman (1844 – 1914)Czytaj dalej …

Urodziła się 18 kwietnia 1908 roku w Kielcach jako córka Józefa i Antoniny Banasików. Zdobyła średnie wykształcenie i wyszła za mąż za Mieczysława Daneckiego, pracującego jako telegrafista w komendzie powiatowej Poczty Polskiej. Mieli jedną córkę. Po wybuchu wojny Mieczysław Danecki nie podjął pracy w organizowanej przez władze okupacyjne policji, co motywował złym stanem zdrowia. Pomogli

DANECKA Stanisława (1908-1943)Czytaj dalej …

Mieczysław Danecki Urodził się 21 grudnia 1910 r w Poświętnym koło Zambrowa.Do Miechowa przybył do Pracy w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej i pracował tu Jako radiotelegrafista. Osiadł na stałe w Miechowie i wstąpił w związek małżeński ze Stanisławą Banasik.Po zajęciu Miechowa przez Niemców nie zgłosił się do pracy w policji, ale wraz z żoną otworzył

DANECKI Mieczysław (1910-1962)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry