– walczyli

Urodzony 18 września 1897 r. w Miechowie w rodzinie Stanisława i Julianny z Idzików.

Będąc najmłodszym synem Cholewów, w listopadzie 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do 5 Batalionu Strzelców Olkuskich w Olkuszu. Po przeszkoleniu wojskowym otrzymał stopień kaprala. Dnia 3 stycznia 1919 r. ze swoją jednostką wojskową doszedł pod Grudek Jagielloński. W maju 1919 r

CHOLEWA Stanisław (1897 – 1983)Czytaj dalej …

Urodzony 05.02.1844  r. w Samborze. Jego ojciec Ferdynand był oficjalistą w tamtejszym sądzie okręgowym. Wybuch powstania styczniowego w 1863 r. spowodował, że Roman, wówczas uczeń VI klasy gimnazjum w Drohobyczu, pod pozorem wyjazdu do dziadka, porzucił naukę i udał się do obozu powstańczego w Ojcowie. Tam znalazł się w I Rocie pułku „Żuawów Śmierci” Francoisa

DALLMAJER Roman (1844 – 1914)Czytaj dalej …

Urodziła się 18 kwietnia 1908 roku w Kielcach jako córka Józefa i Antoniny Banasików. Zdobyła średnie wykształcenie i wyszła za mąż za Mieczysława Daneckiego, pracującego jako telegrafista w komendzie powiatowej Poczty Polskiej. Mieli jedną córkę. Po wybuchu wojny Mieczysław Danecki nie podjął pracy w organizowanej przez władze okupacyjne policji, co motywował złym stanem zdrowia. Pomogli

DANECKA Stanisława (1908-1943)Czytaj dalej …

Urodził się 22 grudnia 1842 r. w majątku Przybyłów obwodu stanisławowskiego, jako syn Wincentego i Ludwiki zd. Łysakowskiej. Ojciec zamiłowany rolnik i zapalony myśliwy przez długie lata piastował urząd marszałka powiatowego a w czasie Powstania Listopadowego został mianowany Komisarzem Narodowym. Zenon po ukończeniu gimnazjum wyjechał do Wiednia, gdzie zapisał się na Politechnikę. W końcu stycznia

DOBROWOLSKI Zenon Mieczysław Wojciech h. Leliwa (1842-1922)Czytaj dalej …

Urodził się 14 grudnia 1899 r. w Siedliskach wówczas należącej do gminy Wielkozagórze powiatu miechowskiego. W Miechowie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 14 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.Służył m.in. w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu-DOK nr X (10) w Przemyślu. Walczył na Cytadeli we Lwowie w 40. Pułku Piechoty

DROŻDŻ Antoni (1899-1993)Czytaj dalej …

Urodził się 11.12.1907 r. w Stogniowicach, w powiecie miechowskim. Był synem pochodzącego z Górki (obecnie Górka Stogniowska) Stanisława Dudzika oraz  Marianny Oziębło ze Stogniowic. Mieczysław miał trzech młodszych braci Edwarda (ur. w 1910 r.), Stanisława (ur. w 1918 r., zmarłego miesiąc po urodzeniu) oraz ponownie Stanisława (ur. w 1919 r.).15 grudnia 1907 r. Mieczysław Dudzik

DUDZIK Mieczysław (1907-1966)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry