– walczyli

Mieczysław Danecki Urodził się 21 grudnia 1910 r w Poświętnym koło Zambrowa.Do Miechowa przybył do Pracy w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej i pracował tu Jako radiotelegrafista. Osiadł na stałe w Miechowie i wstąpił w związek małżeński ze Stanisławą Banasik.Po zajęciu Miechowa przez Niemców nie zgłosił się do pracy w policji, ale wraz z żoną otworzył

DANECKI Mieczysław (1910-1962)Czytaj dalej …

Urodził się 22 grudnia 1842 r. w majątku Przybyłów obwodu stanisławowskiego, jako syn Wincentego i Ludwiki zd. Łysakowskiej. Ojciec zamiłowany rolnik i zapalony myśliwy przez długie lata piastował urząd marszałka powiatowego a w czasie Powstania Listopadowego został mianowany Komisarzem Narodowym. Zenon po ukończeniu gimnazjum wyjechał do Wiednia, gdzie zapisał się na Politechnikę. W końcu stycznia

DOBROWOLSKI Zenon Mieczysław Wojciech h. Leliwa (1842-1922)Czytaj dalej …

Urodził się w Tarnowie, w rodzinie Szymona, szewca, i Anieli z Komorowskich.Przed powstaniem pobierał naukę w gimnazjum, następnie terminował w warsztacie szewskim ojca w Tarnowie.Zaciągnął się do powstania i jako szeregowiec w oddziale Kurowskiego, brał udział w bitwie o Miechów 17 II 1863.Po powrocie do Galicji, po kilku dniach został aresztowany przez Austriaków we dworze

DROZDOWSKI Jan ( 1844 – 1899)Czytaj dalej …

Urodził się 14 grudnia 1899 r. we wsi Siedliska, wówczas należącej do gminy Wielkozagórze powiatu miechowskiego. W Miechowie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 14 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego.Służył m.in. w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu-DOK nr X (10) w Przemyślu. Walczył na Cytadeli we Lwowie w 40. Pułku

DROŻDŻ Antoni (1899-1993)Czytaj dalej …

Jerzy Piotr Drożdż urodził się 1 sierpnia 1931 roku w Strzeżowie. Rodzicami Jerzego byli Antoni i Maria Drożdż z d. Król. Po urodzeniu mieszkał z rodziną w Strzeżowie, następnie w Wielkiej Wsi koło Książa Wielkiego a od 1933 roku w Miechowie. Początkowo w kamienicy przy miechowskim rynku (na odcinku miedzy kościołem a ulicą Sienkiewicza) a

DROŻDŻ Jerzy Piotr (1931-2023)Czytaj dalej …

Urodził się 11.12.1907 r. w Stogniowicach, w powiecie miechowskim. Był synem pochodzącego z Górki (obecnie Górka Stogniowska) Stanisława Dudzika oraz  Marianny Oziębło ze Stogniowic. Mieczysław miał trzech młodszych braci Edwarda (ur. w 1910 r.), Stanisława (ur. w 1918 r., zmarłego miesiąc po urodzeniu) oraz ponownie Stanisława (ur. w 1919 r.).15 grudnia 1907 r. Mieczysław Dudzik

DUDZIK Mieczysław (1907-1966)Czytaj dalej …

Ferdynand Gołąb, syn Stanisława i Katarzyny z Gawronów urodził się 16 stycznia 1899 r. w Jaworznej (obecnie gm. Laskowa) w parafii Ujanowice. Do Wojska Polskiego wstąpił jako ochotnik dnia 1.03.1919 r. Przez cały okres trwania wojny polsko-bolszewickiej walczył w 144 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu

GOŁĄB Ferdynand (1899-1980)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry