– DROZDOWSKI Jan ( 1844 – 1899)

Urodził się w Tarnowie, w rodzinie Szymona, szewca, i Anieli z Komorowskich.
Przed powstaniem pobierał naukę w gimnazjum, następnie terminował w warsztacie szewskim ojca w Tarnowie.
Zaciągnął się do powstania i jako szeregowiec w oddziale Kurowskiego, brał udział w bitwie o Miechów 17 II 1863.
Po powrocie do Galicji, po kilku dniach został aresztowany przez Austriaków we dworze w Białym Prądniku.
Po uwolnieniu wstąpił do oddziału Dunajewskiego i uczestniczył w bitwie pod Gacami 20 VI. Po przegranej powrócił do Galicji i ponownie był więziony.
Po opuszczeniu więzienia wraz z Dionizym Czachowskim walczył pod Jurkowicami, gdzie został wzięty do niewoli. Został wysłany do Pskowa, a następnie do Włodzimierza, gdzie został osądzony i skazany na roboty przymusowe w permskiej rocie aresztanckiej. Przebył drogę do Tobolska 10 I 1866 po kilkunastu miesiącach odesłany do Tomska, gdzie dotarł 12 XII 1866 r. skąd następnego dnia wyruszył w 202. konnej partii do guberni jenisejskiej. Przebywał w gminie Nazarowskaja w okręgu aczyńskim.
Przed 20 VIII 1867 ( wg prasy galicyjskiej przed 20 III 1869) odesłany do kraju z obowiązującym dozgonnie zakazem wjazdu w granice Cesarstwa Rosyjskiego.
Po powrocie do Tarnowa pracował w zawodzie piekarza i cukiernika. Miał żonę Katarzyną z Szotów, z którą doczekał się trzech synów i córki.
Zmarł na zawał serca 16 VII 1899 w Tarnowie i został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

MF

Źródła:

  1. A. Kunisz, Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym, s.282.
  2. Białynia-Chołodecki Józef, Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków: wznowienie „Księgi Pamiątkowej” tegoż samego autora wydany staraniem Komitetu Obywatelskiego we Lwowie r. 1904.
  3. Micińska M., Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004, s.53-54.

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry