– DANECKI Mieczysław (1910-1962)

Mieczysław Danecki Urodził się 21 grudnia 1910 r w Poświętnym koło Zambrowa.
Do Miechowa przybył do Pracy w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej i pracował tu Jako radiotelegrafista. Osiadł na stałe w Miechowie i wstąpił w związek małżeński ze Stanisławą Banasik.
Po zajęciu Miechowa przez Niemców nie zgłosił się do pracy w policji, ale wraz z żoną otworzył przy ulicy Racławickiej restaurację.  Na wezwanie do działań podziemnego oporu rzucone przez organizatora por. Ryszarda Eliasińskiego, włączył się do pracy w pionie wojskowym Tajnej Armii polskiej, miał pseudonim „Bogdaniec” i „Leliwa”. Organizacja zmieniła nazwę na Konfederację Zbrojną a potem połączyła siły ze Związkiem Walki Zbrojnej (1941). Wtedy też Mieczysław Danecki został szefem kontrwywiadu. Stanowisko w kontrwywiadzie utrzymał po zmianie nazwy ZWZ na Armię Krajową. Dzięki wielu kontaktom jakie Mieczysław Danecki utrzymywał z racji swej funkcji szefa restauracji, był dla organizacji bardzo ważnym źródłem informacji o działaniu Niemców na terenie powiatu miechowskiego. W lutym 1942r. gestapo wpadło na trop wydawania w Miechowie nielegalnych dokumentów tożsamości przez członków AK. Tropy prowadziły do Mieczysława Daneckiego, który ostrzeżony nie powrócił do miejsca zamieszkania i w ten sposób uniknął aresztowania. Aresztowano jego zonę Stanisławę, która po torturach w katowni gestapo zmarła w drodze do szpitala, a sam Mieczysław musiał uciekać do oddziałów leśnych.
W lipcu 1944 r. Brał udział w akcji dowodzonej przez „Jaksę” – Władysława Majewskiego rozbrojenia posterunku niemieckiego ochraniającego gorzelnię w Święcicach. W jej wyniku zdobyto znaczną ilość broni i amunicji. 26 lipca 1944 r. brał czynny udział w ochronie radiostacji w lesie klonowskim. Akcji dowodził „Jaksa” a wraz z Mieczysławem walczyli „Czarny” – Henryk Niklewicz, „Kolumb” Stanisław Urban oraz „Roland” Julian Urban.
Po zakończeniu działań wojennych Mieczysław Danecki był aresztowany w dniu 24 grudnia 1948r., oskarżony w dn.10.01.1951 r o udział w morderstwach żołnierzy AL i członków PPR podczas okupacji, na podstawie Art.1 par.1 dekretu z dn.31 sierpnia 1944 ( Dz. U 1946 Nr.69 poz.377) – za ten czyn groziła mu kara śmierci . Został uniewinniony i opuścił więzienie na  Montelupich w Krakowie w dniu 12.01.1952 r na podstawie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.
Mieczysław Danecki powtórnie się ożenił z siostrą swojej zmarłej żony Natalią, która również brała czynny udział w walce z okupantem. Zamieszkali w Krakowie. Mieczysław Danecki zmarł 9 czerwca 1962 r. w Krakowie i został pochowany na cmentarzu w Grębałowie (Kraków-Nowa Huta).
Za zasługi wojenne został odznaczony: Krzyżem Grunwaldu III kl., Krzyżem Walecznych po raz pierwszy i drugi, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności.

WB

Źródła:

  1. Józef Guzik, W obronie miechowskiej wsi 1939-1945, Warszawa 1991
  2. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita Partyzancka, Warszawa 1991
  3. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, Inspektorat AK „Maria” w walce, t. I, Warszawa 1995
  4. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, Inspektorat AK „Maria” w walce, t. II, Elbląg 2001
  5. Stanisław Piwowarski – biogramy partyzantów ziemi miechowskiej – rękopis
  6. Łukasz Grzywacz – Świtalski, Z walk na Podkarpaciu,  Instytut Wydawniczy PAX – 1971

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry