– CHEŁMOŃSKI Maksymilian ( 1843- 1905)

Urodzony 8 VI 1843 r. był urzędnikiem technicznym węgierskich kolei żelaznych w Częstochowie.
Po wybuchu powstania styczniowego dnia 5 II 1863 r. postanowił wstąpić do oddziału partyzanckiego. Początkowo służył w plutonie kawalerii Józefa Gaszyńskiego jako podoficer. Wziął udział w bitwie o Sosnowiec pod dowództwem Teodora Cieszkowskiego. 17 lutego 1863 r. był jednym z kawalerzystów walczących na ulicach Miechowa. W bitwie tej został ranny w prawą nogę.
Po przekroczeniu granicy został schwytany przez wojska austriackie i osadzony w Krakowie na Wawelu. W trakcie przewożenia parti więźniów do Igławy na Morawach zbiegł i przez dwa miesiące ukrywał się i leczył rany na terenie Galicji.
Po dojściu do sił pełnił rolę kuriera, następnie z oddziałem Czachowskiego przekroczył granicę i walczył w bitwie pod Rybnicą.
Po zakończeniu powstania styczniowego pełnił funkcję urzędnika kolei warszawsko-wileńskiej.
Zmarł w 1905 r. we Frysztaku pod Jasłem. Spisał wspomnienia z okresu powstańczego.

MF

Źródła:

  1. CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  2. https://genealogia.okiem.pl/powstaniec-styczniowy/72359/maksymilian-chelmonski
  3. Białynia-Chołodecki Józef, Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków: wznowienie „Księgi Pamiątkowej” tegoż samego autora wydany staraniem Komitetu Obywatelskiego we Lwowie r. 1904.
  4. Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni. Bitwa miechowska 17 lutego 1863 roku w relacjach uczestników powstania styczniowego i świadków zniszczenia miasta, wybór i redakcja Maria Słuszniak, ilustracje Marek Hołda, Miechów 2018.

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry