– DANECKA Stanisława (1908-1943)

Urodziła się 18 kwietnia 1908 roku w Kielcach jako córka Józefa i Antoniny Banasików. Zdobyła średnie wykształcenie i wyszła za mąż za Mieczysława Daneckiego, pracującego jako telegrafista w komendzie powiatowej Poczty Polskiej. Mieli jedną córkę. Po wybuchu wojny Mieczysław Danecki nie podjął pracy w organizowanej przez władze okupacyjne policji, co motywował złym stanem zdrowia. Pomogli mu miechowscy lekarze, dzięki którym uzyskał stosowne dokumenty. Założył natomiast restaurację i czynnie włączyli się w działalność ruchu oporu. Początkowo, przez okres trzech miesięcy, związani byli z Wojskową Organizacją Rewolucyjną, później z Tajną Armią Polską – Konfederacją Zbrojną, która weszła w skład Związku Walki Zbrojnej. Stanisława ps. „Wierna” zajmowała się początkowo kolportowaniem gazetki „Ogniem i Mieczem”, później „Biuletynu Organizacyjnego”, wreszcie „Polska na fali Londynu”. Była też łączniczką, kurierką i komendantką skrzynki kontaktowej.

Stanisława Danecka została ujęta przez gestapo  wraz z wieloma innymi zaangażowanymi w konspirację ludźmi wskutek serii bardzo niekorzystnych zdarzeń. Na terenie Przemyśla zatrzymano młodą Żydówkę, Annę Bochnerównę, która miała kenkartę wyrobioną przez Bronisława Falenckiego, urzędnika sądowego z Miechowa. Gdy złożyła pełne zeznania, Niemcy rozpoczęli szeroką akcję. Schwytali Falenckiego, który podczas tortur wydał mnóstwo osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną, w tym S. Danecką. Jej mąż wracający do domu w ostatniej chwili został powiadomiony przez kontrwywiad o zasadzce, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Jednak Stanisława nie miała tyle szczęścia: 11 marca 1943 roku została aresztowana przez Gestapo i od razu poddana „obostrzonemu” przesłuchaniu. Pomimo najcięższych tortur, bicia i nawet konfrontowania jej z Falenckim, który potwierdzał jej zaangażowanie w konspirację, nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Nie powiedziała nic.

Informacje te podała „Basia” agentka AK pracująca w gestapo. Zwierzchnicy placówki  AK planowali odbić „Wierną”. Jednak pierwsza próba nie powiodła się, otrzymała zbyt małą dawkę zarazków tyfusu, by wywołało to chorobę i wywiezienie jej do szpitala. Po ostatnim szczególnie brutalnym przesłuchaniu Niemcy kazali zawieść ją do szpitala, niestety, w drodze, na wozie więziennym Stanisława Danecka zmarła.

WB

Źródła:

  1. https://bip.ipn.gov.pl/
  2. Stanisław Piwowarski – biogramy partyzantów ziemi miechowskiej – rękopis

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry