– NIKLEWICZ Henryk (1925-1991)

Urodził się w Miechowie 22 stycznia 1925 r. Szkołę powszechną ukończył w Miechowie i z powodu wybuchu wojny nie mógł kontynuować nauki. Pracował u ojca w handlu co pozwalało mu legalnie kontaktować się z wieloma ludźmi. Wykorzystał to wstępując w szeregi najpierw ZWZ, a potem Armii Krajowej do placówki „Mewa” przyjmując pseudonim „Czarny”. W „Mewie” miedzy innymi pełnił funkcję dowódcy łączników; komendanta punktu prasowego, który mieścił się w jego mieszkaniu; pełnił tez obowiązki dowódcy oddziału dyspozycyjnego Placówki.

W okresie maj 1943 – czerwiec 1944 w Hurtowni Niklewicza odbył się kursu podchorążych w placówce Miechów („Mewa”), w którym uczestniczył także „Czarny”, komendantem kursu był Julian Socha ps. Dźwig. Po ukończeniu kursu otrzymał stopień chorążego. Później był żołnierzem oddziałów: „Skrzetuski” i „Jaksa”, a następnie 3 kompanii Samodzielnego Bataliony Szturmowego „Suszarnia”.

Po przeformowaniu oddziałów z lasów sancygniowskich nie ujawnił się ani nie oddał broni. Ujęty przez oddział KBW został skazany na długoletnie odosobnienie w stalinowskim systemie penitencjarnym.
Po powrocie z więzienia uruchomił w Miechowie kaflarnię. Za swoją działalność partyzancką został odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari 5 kl., dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem AK.
Henryk Niklewicz zmarł 13 marca 1991r. w Miechowie i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Parafialnym.

WB

Źródła:

  1. Informator SŻAK w Krakowie, nr 6
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK „Maria” w walce t. II Kryptonim „Michał”-„Maria” (1943-VI.1944) Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
  4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK „Maria” w walce t. II Kryptonim „Michał”-„Maria” (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
  5. Antoni Iglewski; „PONAR” Wspomnienia z lat 1939-1945; Brześć Kujawski 2012
  6. Jan Guzik; W obronie miechowskiej wsi 1939-1945; Książka i Wiedza; Warszawa 1981
  7. zbiory IKP
  8. inwentarz.ipn.gov.pl

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry