– KWIECIEŃ Stefan (1912-2009)

Stefan Kwiecień

Urodził się w 1912 r. w Kozłowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom prowadzić  gospodarstwo rolne. Służbę wojskową odbył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Zmobilizowany w obliczu zbliżającej się wojny odbył szczęśliwie kampanię wrześniową, uniknął niewoli i powrócił do rodzinnego Kozłowa.

Był jednym z pierwszych członków Służby Zwycięstwa Polski – Związku walki Zbrojnej formującej się w powiecie miechowskim. Przyjął pseudonim „Kalina” i jako podoficer służby wojskowej organizował pluton strzelecki w placówce o kryptonimie Kozica. Wraz ze swoimi podkomendnymi wziął udział w akcji przerzutu z terenu Końskich 12 żołnierzy majora Hubala (Dobrzańskiego). Później znalazł się w Referacie Propagandy Miechowskiego Obwodu ZWZ i działał pod kierunkiem ppor. rezerwy Stanisława Pogody.

W czasie swojej działalności brał udział w zabezpieczaniu i odbiorze zrzutów z Anglii, a w lipcu 1944 r. zabezpieczał kwatery rozbitej grupy Parasol, która schroniła się w naszych stronach po zamachu na generała Wilhelma Kopego. Za udział w tych działaniach został odznaczony orderem Virtuti Militari. Ukończył konspiracyjną podchorążówkę i otrzymał awans na podporucznika.

Od represji po wyzwoleniu uratowało go to, że w czasie rozlicznych akcji uchronił od śmierci jakiegoś członka organizacji komunistycznej. Czyn ten nie tylko uchronił go od represji ale nawet pozwolił na znalezienie pracy, której byłym żołnierzom AK nie pozwalano podjąć.

Stefan Kwiecień założył rodzinę – poślubił koleżankę z partyzantki łączniczkę ps. „Janka”. Pomimo licznych obowiązków zawodowych – całe dorosłe życie pracował w drogownictwie, działał w organizacjach kombatanckich. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, zarówno za osiągnięcia w pracy zawodowej jak i społecznej. Po latach w uznaniu zasług otrzymał stopień wojskowy majora. Zmarł w 2009 r. i został z honorami pochowany na miechowskim cmentarzu.

WB

Źródła:

  1. 24ikp.pl
  2. Stanisław Piwowarski – biogramy partyzantów ziemi miechowskiej – rękopis

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry