– BOGACKI (BOGUCKI) Walenty vel KALEMBA (KALĘBA) Tomasz (1844 – 1913)

Urodzony w 1844  r. w Krzeszowicach. Był czeladnikiem krawieckim. Służył jako podoficer w oddziale Kurowskiego i walczył w bitwie miechowskiej, później u walczył u Mossakowskiego pod Golczewicami i Myszkowem. W oddziale Chmieleńskiego stoczył bitwy pod Janowem i Przyrowem, następnie walczył pod Chwałowicami w oddziale Waligórskiego. W roku 1864 walczył partii Stadnickiego. Wzięty do niewoli pod Jędrzejowem, został skazany na roboty przymusowe w charkowskiej rocie aresztanckiej. W 1866 r. przebywał w Pawłowsku w guberni woroneskiej. Następnie został odesłany na osadzenie do Tobolska. Dzięki zabiegom ks. Ruczki został uwolniony. W styczniu 1866 r. dotarł do granicy Galicji przez Urząd Powiatowy w Jaworznie. W 1910 r. wystąpił jako świadek na podaniu Jana Knapika o przyjęcie do Przytuliska dla Weteranów w Krakowie. Zmarł w Krakowie 11.1913 r. i pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

Źródło:

  1. Magdalena Micińska, Galicjanie zesłańcy po powstaniu styczniowym, s. 54
  2. Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego…
  3. Staszel J., Materiały do wykazu uczestników bitwy miechowskiej

MF

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry