– BIELIKIEWICZ Ignacy (1842 – 1893)

Urodzony 5.02.1843 r. Był synem Franciszka Bielikiewicza, szlachcica, katolika, przed powstaniem był rzekomo studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie jest jednak wymieniany w Corpus studiosorum). Wraz z 13 poddanymi austriackimi i jednym francuskim przekroczył granicę Królestwa Polskiego.  Walczył w powstaniu styczniowym i brał udział w bitwach pod Miechowem, Małogoszczą i Pieskową Skałą, został ranny i wzięty do niewoli w Olkuskim.  Wyrokiem sądu został skazany na 8 lat ciężkich robót w twierdzach; 28 X/9 IX 1863 r. wysłany w drogę na Syberię.  Swoją drogę odbywał przez Tomsk, Krasnojarsk, Irkuck.  1 X 1863 na podwodzie został wysłany do zakładów nerczyńskich (odbywał karę razem z m.in. Janem Siwińskim); skierowano go do Huty Piotrowskiej. W lutym 1865 przebywał w Kutomarze, następnie w Aleksandrowsku, w październiku 1865 wysłano go do Siwakowej. Na zesłaniu w Kutomarzu zetknął się z Lubomirem Zambasowiczem, który wymienił go na swej liście ogłoszonej w „Gazecie Narodowej” 15 października 1865 (pod nazwiskiem Józef B.). Przed 1/13 marcem 1866 za pośrednictwem ks. Ruczki i konsula rosyjskiego w Wiedniu Stackelberga posłano mu na Syberię 5 rubli. Na mocy manifestu cesarskiego z 16 czerwca 1866 karę katorgi skrócono mu o połowę. Po 31 grudnia 1868 odesłany został do Galicji z obowiązującym dozgonnie zakazem wjazdu w granice Cesarstwa Ros. Po powrocie był zecerem w drukarni związkowej w hotelu George we Lwowie; w 1889 miał żonę i dwoje dzieci. Zmarł 1 VII 1893 we Lwowie. Jak donosił Kuryer Lwowski: zmarł wczoraj nagle we Lwowie. Od dłuższego już czasu cierpiał na piersi i właśnie wybierał się do Brzuchowic na świeże powietrze. Pożegnawszy się z kolegami w drukarni związkowej, szedł do domu ul. Chorążczyzny i dostawszy krwotoku, padł bez życia na chodniku. Z ratunkiem pośpieszył natychmiast fizyk miejski, dr. Pawlikowski, ale mógł tylko stwierdzić zgon. Został pochowany na lwowskim cmentarzu.

Źródło:

  1. Magdalena Micińska, Galicjanie zesłańcy po powstaniu styczniowym, str. 46
  2. Staszel J., Materiały do wykazu uczestników bitwy miechowski
  3. Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego
  4. Kuryer Lwowski, 2.6.1893

MF

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry