– TOKARZ Stanisław (1840 – 1906)

Urodzony 02.02.1840 r. w Mielcu. Był synem Jana Kantego Tokarza, dzierżawcy dóbr Gorzyce oraz Julii z Filipowiczów.  Znalazł się w gronie studentów wydziału prawa UJ, którzy wyruszyli do obozu w Ojcowie, pod komendę Apolinarego Kurowskiego. Walczył w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863r., w oddziale Żuawów Śmierci Francoisa Rochebruna. Później pracował w organizacji galicyjskiej za co został uwięziony przez Austriaków. Był też naczelnikiem powiatu żabieńskiego. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką, po czym przeniósł się do Tarnowa, gdzie otworzył kancelarię adwokacką. Był ostatnim prezydentem zlikwidowanej w kwietniu 1887 r. Izby Adwokatów w Tarnowie. Później wchodził w skład Wydziału Izby Krakowskiej. Przez wiele lat piastował mandat radnego miasta Tarnowa. Był stryjem znanego krakowskiego historyka Wacława Tokarza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i wojskowego z okresu międzywojennego. Opowieści stryja niepozostały bez wpływu na profesora historii, który w 1914 r. wydał dwutomowe dzieło zatytułowane Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów

Stanisław Tokarz zmarł w Tarnowie 16 maja 1906 r. i spoczął na tamtejszym cmentarzu.

Źródło:

  1. http://kancelariajaroslaw.pl/adwokaci_galicyjscy.html
  2. Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego…
  3. Kunisz A., Udział ziemi tarnowskiej w powstaniu styczniowym, Kraków 1990, s. 184, 275.
  4. genealogia.okiem.pl

MF

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry