– BARCZYŃSKI Włodzimierz (?)

Służył w 13 pułku ułanów w korpusie gen. bryg. Antoniego Giełguda, potem w korpusie gen. dyw. Henryka Dembińskiego. W grudniu 1831 r. organizował siłę zbrojną w Miechowie, z którą wycofał się do Warszawy. Otrzymał dyplom „dobrze zasłużonego ojczyźnie”, a 5 IX 1831 r. Krzyż Złoty Virtuti Militari nr 2315.

Źródła:

  1. Dokumenty Sztabu Głównego WP z 1831 r. kontrola trzecia ozdobionych krzyżem wojskowym polskim Virtuti Militari podług numeru porządkowego od 1 do 3874 włącznie – Biblioteka Polska w Paryżu, zespół 389
  2. Akta obejmujące listy imienne oficerów, podoficerów i żołnierzy korpusu Jenerała Dębińskiego – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, zespół 724
  3. Księga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830, zawierająca spis imienny dowódców, sztaboficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tymże roku krzyżem wojskowym Virtuti Militari ozdobionych, Lwów 1881

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry