– KWIATEK Leszek (1921-2000)

Urodził się w Miechowie 6 czerwca 1921. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum został przyjęty do liceum gdzie otrzymał świadectwo maturalne.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych został przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna przekreśliła jego plany i został urzędnikiem w miechowskim magistracie.

W 1942 r. został zaprzysiężony jako żołnierz przekształconej z ZWZ Armii Krajowej i przyjął pseudonim „Krzyś”. Organizacja wykorzystała stanowisko Leszka Kwiatka w magistracie i pod kierownictwem Mariana Urbańskiego (ps. Pisarz) również pracownika magistratu korzystając z wystawianych fikcyjnych metryk przez organistę Józefa Grzebielucha (ps. Organ) wykonywali już zupełnie legalne na oryginalnych niemieckich drukach dokumenty tożsamości dla osób pochodzenia żydowskiego, czy też poszukiwanych przez władze niemieckie działaczy podziemia.

Po wyzwoleniu pracował w Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Wydziale Finansowym. Stanowisko w kontroli finansowej pełnił dalej w przekształcanych organach administracji aż do przejścia na emeryturę w drugiej połowie lat 80.

Jako były żołnierz Armii Krajowej na wniosek organizacji kombatanckiej został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej. Został również odznaczony Medalem 30. lecia Polski, Medalem 40. lecia Polski, Medalem za Długoletnie Pozycie Małżeńskie oraz Srebrna Odznaką Honorową Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Zmarł 17 września 2000 r. i został pochowany na miechowskim cmentarzu w kwaterze siódmej.

Źródła:

  1. Biogram opracowany przez syna Jarosława Kwiatka
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK „Maria” w walce t. II Kryptonim „Michał”-„Maria” (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007

WB

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry