– Partyzanci lat 1939-1945 (106 DP AK)

Urodził się 17.06.1904 r. w Sieradzicach jako syn Stanisława Józefa i Lucyny (z Cywińskich) Thuguttów

Ukończył Gimnazjum w Warszawie w 1925 r., a w 1931 r. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ze stopniem inżyniera rolnika. W 1931 r. objął kierownictwo gospodarstwa w rodzinnym majątku w Nagorzanach. W latach 1932-1939 był radnym w

THUGUTT Bohdan (1904 – 2002)Czytaj dalej …

Urodził się 13.12.1914 r. w Konaszówce,  gm. Książ Wielki. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie, jednak wybrał drogę żołnierza Wojska Polskiego. W Zambrowie ukończył Szkołę Podchorążych, został awansowany na podporucznika ze specjalnością artyleria przeciwpancerna. Już jako oficer studiował w Warszawie, w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego. W 1939 r. uczestniczył w wojnie obronnej, trafił

STASIEK Jan (1914 – 2009)Czytaj dalej …

Urodził się 11.02.1898 r. w Kozłowie pow. Miechów  jako syn Wincentego i Tekli (z Gacków) Plutów. W młodości był członkiem „Zarzewia” i Polskich Drużyn Strzeleckich przyjmując pseudonimy: „Gołdyn”, „Kuczaba”, „Paprzyca”. W sierpniu 1914 r. wstąpił do I Brygady Legionów. Po „kryzysie przysięgowym” internowany w Szczypiornie. Po zwolnieniu z obozu został zastępcą komendanta

PLUTA-CZACHOWSKI Józef Kazimierz (1898 – 1979)Czytaj dalej …

Pajda Józefa

Urodziła się w 1916 w Zamościu, powiat Pińczów jako córka Zofii Jałocha.

27 .03.1933 r. ukończyła kurs dla drużyn ratowniczych  PCK. W 1935 r. w Miechowie wstąpiła do PWK. W czasie okupacji pracowała w Miechowie w ubezpieczalni społecznej. Tam pomagała w przygotowywaniu paczek dla więźniów Oflagu VII w Murnau. W 1943 r. została

PAJDA Józefa (1916 – 2012)Czytaj dalej …

Urodził się 12.12.1917 r. w Kościejowie, pow. Miechów jako syn Jana i Zofii (z Morzonków) Molędów.Od 1937 r. do 1939 r. służył w 5. Dywizjonie Artylerii Konnej. Jednocześnie uczył się i w 1939 r. zdał maturę. Kampanię wrześniową odbył w 5. DAK na szlaku walk i odwrotu Krakowskiej Brygady Kawalerii. W lasach

MOLĘDA Jan (1917 – 2003)Czytaj dalej …

Urodził się 16.08 1908 r. w Michniowie jako syn Romana i Franciszki (z Banaszkowskich) Malinowskich. Gimnazjum i Liceum ukończył w Kielcach. Podjął pracę nauczyciela w Szreniawie i Przybysławicach (pow. Miechów). W czerwcu 1939 r. przeniesiono go do Książa Wielkiego na stanowisko kierownicze w Szkole Podstawowej. W 1929 r. poślubił Genowefę Ślizowską, także

MALINOWSKI Julian (1908 – 1971)Czytaj dalej …

Urodził się 19.09.1920 r. w Olkuszu. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Olkuszu, dalszą naukę rozpoczął w Państwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Krakowie. Przerwał ją  wybuch II WŚ. Na początku okupacji włączył się w działalność konspiracyjną, najpierw w Organizacji Orła Białego, potem w ZWZ-AK przyjmując pseudonim „Kostek”. Aresztowany przez Niemców

LEŚNIAK Ryszard Dominik Leśniak (1920 – 2016)Czytaj dalej …

Urodził się 01.01.1899 w Radziejowie Kujawskim jako syn Franciszka i Julii zd. Mazeckiej Iglewskich.

Od 1916 r. należał do POW, gdzie jako „Suseł” pełnił funkcję sekcyjnego i  kuriera, a od sierpnia 1918 r. jako „Vanadi” był komendantem oddziału lotnego POW. W 1917 r. został instruktorem–szkoleniowcem grup bojowych. W ra­mach działalności oddziału kolportował ulotki, częściowo spalił tartak, zlikwidował

IGLEWSKI Antoni (1899 – 1997)Czytaj dalej …

Urodził się 14.11.1926 r. w Witowicach w powiecie miechowskim jako syn Piotra i Katarzyny Bogackich.

Podczas okupacji, jako uczeń tajnych kompletów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Miechowie został zaprzysiężony do Organizacji Zbrojnej „Racławice” w maju 1942 r. przyjmując pseudonim „Śmiały”. W sierpniu 1942 r. został włączony do charsznickiej placówki AK dowodzonej przez Juliusza Nowaka ps. „Babinicz”. W lipcu

BOGACKI Leopold (1926 – 2004)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry