– NOWAK Marian (1924-1981)

Urodził się 6 kwietnia 1924 r. w Kalinie Lisiniec jako syn Piotra i Wiktorii z domu Stobierskiej.
Miał dwóch starszych braci: Stanisława i Władysława, oraz młodszego józefa.
Szkołę podstawową ukończył w Kalinie Wielkiej i 1 wrzesnia 1939 r rozpoczął naukę w szkole średniej  w Miechowie, niestety wybuch wojny pokrzyżował szkolne plany.
W czasie wojny był czynnym partyzantem Armii Krajowej. Zaprzysiężony pod pseudonimem “Zefir” działał w konspiracyjnym oddziale. Brał udział w wielu akcjach na terenie obecnego powiatu miechowskiego i pińczowskiego., miedzy innymi w bitwie na Górach Miechowskich.
Za zasługi w walce z okupantem odznaczony brązowym i srebrnym krzyżem zasługi  oraz Krzyżem Partyzanckim.
Po wojnie odbył służbę wojskową w Modlinie , którą zakończył w stopniu sierżanta.
Po zakończeniu służby wojskowej wrócił w rodzinne strony i objął   gospodarstwo rolne , na którym pozostał tylko ojciec, ponieważ brat Stanisław się ożenił i objął gospodarstwo żony, Władysław został księdzem a Józef i matka zmarli.
W 1949 r. ożenił się z Elżbietą Wojniłłowicz z Gór Miechowskich.
Ciężko pracował aby utrzymać rodzinę , szczególnie trudno było po wojnie do 1956 r, ponieważ traktowany był przez władze jako kułak – gospodarstwo (liczyło ok 20 ha) obciążone było dużymi podatkami i obowiązkowymi dostawami. Pomimo tego aktywnie uczestniczył w życiu społecznym gminy Miechów. Był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego a potem Polskiego Stronnictwa Ludowego.Był aktywnym członkiem  ZBOWiD, pełniąc przez długie lata funkcje prezesa i wiceprezesa. Był radnym kilku kadencji  Rady Miejskiej w Miechowie. 
Jako mieszkaniec Kaliny Lisiniec był inicjatorem wielu czynów społecznych dla dobra mieszkańców wsi. Z jego inicjatywy wybudowano drogę bitumiczną od Kaliny Rędzin do Lisin, czynnie brał udział w elektryfikacji wsi oraz dzięki jego zaangażowaniu  wybudowano jeden z pierwszych na terenie powiatu wodociągów we wsi.
Odznaczany między innymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim za swą działalność społeczną i rolniczą.  Był wielkim patriotą, wzorem do naśladowania dla swych dzieci i wnuków. Zmarł w wieku 77 lat z powodu niewydolności krążenia i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kalinie Wielkiej.

WB

Źródło: biogram opracowany przez córkę Marię Sztuk

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry