– walczyli

Urodził się 13.12.1914 r. w Konaszówce,  gm. Książ Wielki. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie, jednak wybrał drogę żołnierza Wojska Polskiego. W Zambrowie ukończył Szkołę Podchorążych, został awansowany na podporucznika ze specjalnością artyleria przeciwpancerna. Już jako oficer studiował w Warszawie, w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego. W 1939 r. uczestniczył w wojnie obronnej, trafił do niewoli niemieckiej

STASIEK Jan (1914 – 2009)Czytaj dalej …

Urodził się 28.06.1845 r. w Warszawie jako syn Edwarda Bogumiła i Anny Krystyny (z Schützów) Strasburgerów. Jego ojciec był cukiernikiem, właścicielem cukierni przy ul. Królewskiej obok wejścia do Ogrodu Saskiego w Warszawie. Matka w okresie manifestacji patriotycznych 1861 r. organizowała kwesty w kościołach i zbiórkę pieniędzy na pomnik pięciu poległych. Jako 17-letni chłopak uciekł z

STRASBURGER Leon (1845 – 1883)Czytaj dalej …

Kapitan Władysław Terlecki ps. Strzała; urodził się 17 grudnia 1918 r. w Odessie, w rodzinie nauczycieli. W 1919 wrócił z rodzicami do Warszawy, a następnie w 1927 zamieszkał z matką w Miechowie. Szkołę średnią ukończył w Miechowie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak na skutek wybuchu wojny przerwał studia. Od wczesnych lat działał w ZHP

TERLECKI Władysław (1918-1944)Czytaj dalej …

Urodził się 17.06.1904 r. w Sieradzicach jako syn Stanisława Józefa i Lucyny (z Cywińskich) Thuguttów

Ukończył Gimnazjum w Warszawie w 1925 r., a w 1931 r. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ze stopniem inżyniera rolnika. W 1931 r. objął kierownictwo gospodarstwa w rodzinnym majątku w Nagorzanach. W latach 1932-1939 był radnym w gminie Nagorzany, członkiem

THUGUTT Bohdan (1904 – 2002)Czytaj dalej …

Urodził się 14.02. 1919 r. w Kościejowie, powiat Miechów jako syn Stanisława i Marianny (z Musiałów) Tochowiczów.

Na początku listopada 1937 r. wstąpił jako ochotnik do 20. Pułku Piechoty w Krakowie. Po przeszkoleniu wojskowym, w marcu 1938 r., skierowany na kurs Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu, z którą 02.10.1938 r. wkroczył na Zaolzie. Następnie powrócił

TOCHOWICZ Tadeusz (1919 – 2002)Czytaj dalej …

Urodzony 02.02.1840 r. w Mielcu. Był synem Jana Kantego Tokarza, dzierżawcy dóbr Gorzyce oraz Julii z Filipowiczów.  Znalazł się w gronie studentów wydziału prawa UJ, którzy wyruszyli do obozu w Ojcowie, pod komendę Apolinarego Kurowskiego. Walczył w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863r., w oddziale Żuawów Śmierci Francoisa Rochebruna. Później pracował w organizacji galicyjskiej za co

TOKARZ Stanisław (1840 – 1906)Czytaj dalej …

Urodził się 7 VII 1892 w Rędzinach Zbigalskich w rodzinie stolarza Franciszka Tomzy i Józefy z d. Zegan. Jako 15 letni chłopiec przekradł się przez zieloną granicę do Galicji i w Krakowie poszukiwał Pracy. Znalazł w końcu zatrudnienie i pracował w charakterze magazyniera. We wrześniu 1914 r. wstąpił do formowanych w Krakowie Legionów, z którymi

TOMZA Henryk (1892-1997)Czytaj dalej …

Właściwie Edward Weber von Webersfeld urodzony w 1845  r. we Lwowie.  Był synem Aleksandra, wywodzącego się z Austrii nauczyciela szkół ludowych w Galicji oraz nauczycielki języka francuskiego Ludwiki de Darree. Wychowywał się w spolszczonej rodzinie austriackiej o silnych tradycjach niepodległościowych i narodowo-katolickich. W latach 1859-1861 uczęszczał do Gimnazjum św. Barbary w Krakowie, zaś od 1861

WEBERSFELD Edward (1845 – 1918)Czytaj dalej …

Urodził się 24.10. 1923 r. w Sosnowcu jako syn Ludwika i Wandy (z Krzemińskich) Wesołowskich

Szkołę ukończył w Sosnowcu. W lipcu 1939 r. został powołany do czynnej służby wojskowej. Zdemobilizowano go w pierwszych dniach września i wtedy udał się do swojej rodziny w Józefowie – Stefania i Jan Cybulscy zarządzali tam majątkiem ziemskim. Od początku 1940

WESOŁOWSKI Jerzy (1923 – 2015)Czytaj dalej …

Urodził się w 1840 r. w Sobniowie. Jego rodzice gospodarowali na niewielkim majątku ziemskim. W 1863 r. studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 7 lutego tego roku przybył do obozu Apolinarego Kurowskiego. Szczęśliwie przeżył klęskę bitwy miechowskiej i udało mu się przejść granicę między zaborami w okolicach Czernej pod Krzeszowicami. Tam przenocował wraz z towarzyszami w

WILUSZ Romuald (1840-1922)Czytaj dalej …

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry