– WESOŁOWSKI Jerzy (1923 – 2015)

Urodził się 24.10. 1923 r. w Sosnowcu jako syn Ludwika i Wandy (z Krzemińskich) Wesołowskich

Szkołę ukończył w Sosnowcu. W lipcu 1939 r. został powołany do czynnej służby wojskowej. Zdemobilizowano go w pierwszych dniach września i wtedy udał się do swojej rodziny w Józefowie – Stefania i Jan Cybulscy zarządzali tam majątkiem ziemskim. Od początku 1940 r. wraz ze swoim kuzynem Wacławem Cybulskim prowadzili nasłuch radiowy i na maszynie przepisywali komunikaty nadawane z Londynu czy Tuluzy. Komunikaty te dostarczał do Rzędowic ppor. Józefowi Koterwie ps. „Błyskawica”.

Po ukończeniu 18 lat we wrześniu 1941 r. został formalnie zaprzysiężony  do ZWZ i przyjął pseudonim „Ruj”. Jednym z ważniejszych jego zadań była opieka nad zmagazynowaną bronią. Niesprawną dostarczał do kowala Stefana Romanka ps. „Kozioł” i ten ją naprawiał.

28.07.1944 r. został odkomenderowany do oddziału „Skrzetuski” i wraz z nim dołączył do Samodzielnego Partyzanckiego Batalionu Suszarnia. Po rozformowaniu oddziału powrócił do Józefowa. Po wkroczeniu Rosjan powrócił do rodziców do Sosnowca i tam skończył naukę szkolną, uzyskał maturę i rozpoczął studia na AGH. 20.12.1948 r. został aresztowany przez UB. Po ponadrocznych przesłuchaniach został zwolniony z obowiązkiem meldowania się na UB. Szczęśliwie przyjęto go na uczelnię, po skończeniu nauki otrzymał dyplom geodety.

Pracował później na uczelni, w Geoprojekcie oraz w biurze projektowym. W 1952 r. wstąpił w związek małżeński z Aleksandrą Lidią Zborowską. W 1982 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Zmarł 19.07.2015 r. w Krakowie,  pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Źródła:

  1. Autobiografia Jerzego Wesołowskiego
  2. Stanisław Piwowarski, notatki dot. 106 Dywizji Piechoty AK
  3. 24ikp.pl

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry