– MAŁKIEWICZ Władysław (1911 – 1989)

Małkiewicz Władysław
Małkiewicz Władysław

Urodził się 10.06.1911 r. w Sławicach, w domu Ignacego i Magdaleny z Zychów (bądź Zych). Ukończył 7 klas Szkoły Podstawowej (lub Powszechnej). Do 1933 r. pracował z rodzicami na gospodarstwie, a następnie został powołany do czynnej służby wojskowej 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach. Po przeszkoleniu rekruckim został przeniesiony do Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) Wołczyn, gdzie ukończył Szkołę Podoficerską. Następnie został przesunięty do KOP w Nowych Święcanach. Do rezerwy przeniesiony został 1.10.1935 r. W 1936 r. został powołany na ćwiczenia do 5 pułku piechoty Legionów w Wilnie, gdzie otrzymał stopień plutonowego. W dniu 1.09.1939 na ogólną mobilizację został powołany do 5 pułku piechoty Legionów Wilno. 10 października 1939 r. po przekroczeniu granicy Litwy, został internowany w radzieckim obozie. W połowie lipca 1940 r. został przewieziony w głąb Rosji a następnie na Półwysep Kola. Do Polskich Sil Zbrojnych 2 Korpusu wstąpił 18 sierpnia 1942 r. w miejscowości Radiszczew(k) Saratowa. Razem z 2 Korpusem wyjechał do Persji, następnie do Palestyny i Egiptu. Służył w 4 Wołyńskiej Brygadzie Piechoty z 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

Przeszedł całą kampanię wojenną we Włoszech. Brał udział w Bitwie o Monte Cassino, w której był kontuzjowany i przebywał na punkcie sanitarnym w mieście Cassino. W książce Melchiora Wańkowicza jest informacja o udziale plutonowego Małkiewicza w jednej z akcji. Brał także udział bitwie o Ankonę i Bolonię. Uzyskał pochwałę dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty, za wybitne odznaczenie się podczas pierwszej fazy walk o Anconę, w natarciu na grzbiet CURA NUOVA, plut. Małkiewicz Stanisław

jako zastępca dowódcy plutonu porywając swoim przykładem pluton pierwszy zdobył określony i bardzo ważny przedmiot /biały domek/”.

Do Polski wrócił w maju 1947 r. Dnia 1 stycznia podjął pracę w PZGS „Samopomoc Chłopska” w Miechowie. Zmarł w 1989 r. w Miechowie i spoczywa na miejscowy cmentarzu.

Został odznaczony: Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, The War Medal 1939-1945.

Źródło:

  1. Odręczny życiorys spisany przez Władysława Małkiewicza w Miechowie 8. 10. 1974 r.
  2. Pochwała dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty na podstawie Wyciągu z Rozkazu 13 Batalionu Strzelców nr 119/44 z dnia 22.07. 1944 r.
  3. Wyciągu z Rozkazu 13 Batalionu Strzelców nr 134/44 z dnia 12.08.1946
  4. Wyciągu z Rozkazu Dziennego Nr 269, na podstawie rozkazu 5 Kresowej Dywizji Piechoty Nr 96 z dnia 15.12.1945 r.
  5. Zaświadczenie dla sierż. Władysława Małkiewicza w sprawie uprawnień do noszenia odznaczeń

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry